زندان در ورزشگاه دورتموند!

سایت گل – وست‌فالن‌اشتادیون در دورتموند اکنون نامش به دلیل قراردادی با یک اسپانسر شده سیگنال ایدونا پارک. این ورزشگاه جایی برای رفتار بد در داخل و خارج میدان نیست. داوران بازیکنانی که رفتار نامناسب داشته باشند را اخراج می‌کنند و طرفدارانی هم که کنترل اعصاب خود را از دست می‌دهند ممکن است به زندان بروند؛ آن هم در داخل استادیوم.

یکی از عجیب‌ترین بخش‌های ورزشگاه بروسیا دورتموند در انتهای شمالی ورزشگاه واقع شده. 15 متر آن‌سوی جایگاه ایستگاه پلیسی وجود دارد که دو سلول زندان در آن ساخته شده؛یکی برای طرفداران خانگی و یکی هم برای هواداران میهمان. یکی از راهنماهای ورزشگاه می‌گوید: «دو سلول ساخته‌ایم تا مشکلی بین طرفداران تیم‌های رقیب که به زندان می‌روند پیش نیاید و آنها کنار هم نباشند!

می‌خواهیم جوی ورزشی در ورزشگاه حکمران باشد. مردم تیمشان را تشویق کنند و دردسر نسازند. سلول‌ها برای طرفداران مشکل‌ساز هستند.»

هر دو سلول دو در دارند و در هر کدام 130 نفر جا می‌شوند. آن‌جا خبری از تلویزیون نیست و دیوارها و سقف‌ها هم کاملا عایق صداست و هیچ صدایی از بیرون به داخل آنها نمی‌رسد!

/ 0 نظر / 7 بازدید