دیباچه

سلام به همه

صحبت از تب داغ فوتبال در جهان و آمیخته شدن صنعت و سیاست با این مقوله جذاب شاید دیگر تکرار مکررات باشد

ما هم بر آن شدیم تا از این قافله عقب نمانیم

/ 0 نظر / 5 بازدید